Grusupptag

När solen tittar fram och snön har smält undan från vägarna börjar vi städa vägarna från vinterns grus och sand. Vi utför grusupptag med både handmaskiner, traktor utrustad med sopvals samt lastmaskin med sanduppsamlare.

Grusupptag - bli av med grus och sand

Markavdelningen sköter den yttremiljön åt både privata stugägare och bostadsrättsföreningar samt kommersiella kunder. På somrarna kan vi sköta om era, trädgårdar och gräsmattor, vi erbjuder även trädfällning. På vintern hjälper vi er med snöröjning och halkbekämpning på vägar, parkeringar och uppfarter. Vi utför alla typer av snöröjning förutom takarbeten. Vi utför även mindre markplanerings jobb samt fräser sand. Många av våra markarbeten kan du göra RUT-avdrag på, kontakta oss för ytterligare information. 


För att sanden och gruset ska kunna tas upp måste snö och is vara helt borta från gator, vägar och angränsande ytor. Dessutom får gärna temperaturen vara över noll grader för att minska risken för halka. Vi samlar upp 400-500 ton grus varje år som vi plockar upp med traktorer som är utrustade med sopvals samt för hand. Vi står även för bortforsling av den uppsamlade sanden så den innehållet diesel och olja. 

Hör av dig till oss

Ring, maila eller fyll i formuläret

Vi svarar på alla dina funderingar kring våra tjänster. Ring oss, maila oss eller fyll i formuläret så hör vi av oss så snart som möjligt.